Måltidsinnovation kan hjælpe med afklaring af, hvordan måltidet kan indrettes så det støtter den pædagogiske vision, som kendetegner eksempelvis en skole eller en børnehave

 

Måltidsinnovation kan hjælpe med at sætte fokus på måltidets betydning for fællesskaber og organisationskultur

 - mere end madMåltidsinnovation er en konsulentvirksomhed, som beskæftiger sig med måltidet ud fra en sociologisk, pædagogisk og filosofisk tilgang

 

 


 Måltidsinnovation arbejder med teambuilding og teamudvikling omkring måltidet

 

Måltidsinnovation tilbyder foredrag om madkultur og måltidskultur

 

Måltidsinnovation kan .....  ja, lidt af hvert!

 

Måltidsinnovation © 2013 • tlf. 6174 2837

www.maaltidsinnovation.dk

Måltidsinnovation har ikke fokus på ernæring og kalorier, men arbejder med måltidets dannende, socialiserende og kulturskabende dimensioner