- mere end madMåltidsinnovation drives af Jens Ulrich

 

Jens Ulrich er ph.d., cand.mag. og uddannet proceskonsulent.

 

Jens Ulrich har arbejdet med måltidskultur og madkultur i mange forskellige sammenhænge. Han har således forsket i og skrevet ph.d.-afhandling om måltidet som dannelsesarena. Han har undervist på pædagoguddannelsen og læreruddannelsen i måltidets potentialer. Og han har holdt foredrag, udført konsulentopgaver og skrevet artikler om måltidskultur og madkultur.

 

Og så er han i øvrigt en glad og entusiastisk amatørkok og vinelsker!


Jens Ulrich er også ansat som lektor
på VIA University College, hvor han arbejder med ledelses- og organisationsudvikling. Han driver
også konsulentfirmaet Agora Consult
- se mere på http://www.agoracon.dk


Og ja, sådan ser han cirka ud .....

Måltidsinnovation © 2013 • tlf. 6174 2837

www.maaltidsinnovation.dk